NT-proBNP

Definice v NČLP: NT-proBNP (hmotnostní koncentrace)* (S; hmot. konc. [ng/l] *)

Jednotka: ng/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka s gelem, Li-heparin, zelený uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 15 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:

Čas od získání do zpracování: 2 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C: 3 d
Stabilita při 4 - 8 °C: 6 d
Stabilita při -20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 18R 0 83
0D 18R 0 62
18R 45R 0 130
18R 45R 0 86
45R 55R 0 249
45R 55R 0 121
55R 65R 0 287
55R 65R 0 210
65R 75R 0 301
65R 75R 0 376
75R 99R+ 0 738
75R 99R+ 0 486