Glykovaný hemoglobin

Definice v NČLP: Hemoglobin A1c(DOF) (Hb(B); látkový podíl [mmol/mol] chromatografie-HPLC)

Jednotka: mmol/mol

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA

Odebírané množství:

Množství pro analýzu: (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:

Čas od získání do zpracování:

Předanalytická úprava vzorku:

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Stabilita při -20 °C:
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová:

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 20 42