GF odhadnutá MDRD

Definice v NČLP: Clear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s/1,73 m2] vzorec 4)

Jednotka: ml/s

Odebíraný materiál:

Odběr do:

Odebírané množství:

Množství pro analýzu: (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:

Čas od získání do zpracování:

Předanalytická úprava vzorku:

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Stabilita při -20 °C:
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 14D 0,25 0,75
14D 6M 0,58 1,43
6M 1R 1,05 1,52
1R 3R 1,23 1,97
3R 13R 1,57 2,37
13R 50R 1,58 2,67
13R 50R 1,63 2,6
50R 60R 1 2,1
50R 60R 1,2 2,4
60R 70R 0,9 1,8
60R 70R 1,05 1,95
70R 99R+ 0,8 1,3