Crosslaps

Definice v NČLP: Telopeptid CTx-beta(mass) (S; hmot. konc. [ng/l] LIA)

Jednotka: ng/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do:

Odebírané množství:

Množství pro analýzu: (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:

Čas od získání do zpracování:

Předanalytická úprava vzorku:

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C: 6 h
Stabilita při 4 - 8 °C: 8 h
Stabilita při -20 °C:
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Poznámka k dostupnosti:
Zpracováváme pondělí až pátek do 11 hodin
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová:

Referenční meze: