Glukóza v séru

Definice v NČLP: Glukóza (S; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Jednotka: mmol/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka se separačním gelem, žlutý uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 2 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Možno stanovit v plazmě (Li-heparin).
Stanovení v séru bez antiglykolytické přísady má značná omezení daná sníženou stabilitou vzorku.

Čas od získání do zpracování: 1 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:
Vzorek zcentrifugujte do 60 min od náběru.

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C: 8 h
Stabilita při 4 - 8 °C: 72 h
Stabilita při -20 °C:
Poznámka ke stabilitě:
V plné krvi bez antiglykolytické přísady dochází při laboratorní teplotě k úbytku glukózy až o 5 % za hodinu.
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 4T 2,2 4,4
4T 1R 3,3 5,6
1R 15R 3,3 5,6
15R 99R+ 3,3 5,6