Prokalcitonin

Definice v NČLP: Prokalcitonin (S; hmot. konc. [µg/l] ILMA)

Jednotka: µg/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka se separačním gelem, žlutý uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 30 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Stanovení lze provádět i v plazmě, použijte zkumavky s Li-heparinem (zelený uzávěr).

Čas od získání do zpracování: 2 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:
Pokud nebude možné vzorek zanalyzovat do 4 hodin, sérum nebo plazmu je nutné zamrazit při -80 °C

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C:
Stabilita při 4 - 8 °C: 24 h
Stabilita při -20 °C: 12 t
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Vyšetření je dostupné pouze pro lůžková oddělení!
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 0 0,5