Index albumin/kreatinin (ACR)

Definice v NČLP: Albumin/kreatinin (U; hmot./látk.množ. [g/mol] vzorec 1)

Jednotka: g/mol

Odebíraný materiál: U

Odběr do: Plast bez úpravy

Odebírané množství:

Množství pro analýzu: (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Vyšetřuje se pouze ze vzorku moči!

Čas od získání do zpracování:

Předanalytická úprava vzorku:

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Stabilita při -20 °C:
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM:
Dostupnost rutinní:
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní:
Odezva statimová:

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 0 2,8