CK - MB mass

Definice v NČLP: CK MB mass (S; hmot. konc. [µg/l] LEIA)

Jednotka: µg/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka se separačním gelem, žlutý uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 16,5 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Zabránit hemolýze.
V případě urgentního požadavku možno odebrat do zkumavky s přídavkem Li-heparinu (zelený uzávěr).

Čas od získání do zpracování: 1 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:
Centrifugovat do 30 minut.

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C: 8 h
Stabilita při 4 - 8 °C: 8 d
Stabilita při -20 °C: 4 t
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 0 2,88
0D 99R+ 0 4,94