Anti TG

Definice v NČLP: Anti-tyreoglobulin (S; arb. látková konc. [kU/l] LEIA)

Jednotka: kU/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka se separačním gelem, žlutý uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 10 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Stanovení lze provádět i v plazmě (Li-heparin).
Transport krve do laboratoře v den odběru.

Čas od získání do zpracování: 1 d při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:

Pokyny k transportu do laboratoře:
Transport v den odběru.

Stabilita při 20 - 25 °C:
Stabilita při 4 - 8 °C: 3 d
Stabilita při -20 °C: 4 t
Poznámka ke stabilitě:
Předředěné vzorky lze skladovat 6 dnů v chladu.
Dostupnost pro STATIM:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová:

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ <115