Thyreoidální stimulační hormon

Definice v NČLP: TSH (S; arb. látková konc. [mU/l] LEIA)

Jednotka: mU/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka se separačním gelem, žlutý uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 50 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Přednost má stanovení v séru, lze použít EDTA nebo heparinovou plazmu. Vzhledem k diurnálnímu rytmu odebírejte pokud možno vždy ráno, nalačno.

Čas od získání do zpracování: 1 d při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:
Separaci séra nebo plazmy provést do 4 hodin po odběru.

Pokyny k transportu do laboratoře:
Oddělení krevních elementů nejpozději do 4 hodin po odběru.

Stabilita při 20 - 25 °C:
Stabilita při 4 - 8 °C: 1 t
Stabilita při -20 °C: 4 t
Poznámka ke stabilitě:
Vyvarovat se opakovaného rozmrazování a zamrazování séra.
Dostupnost pro STATIM:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová:

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 0,27 4,2