Trijodthyronin celkový

Definice v NČLP: T3 celkový (S; látková konc. [nmol/l] LEIA)

Jednotka: nmol/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka se separačním gelem, žlutý uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 30 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:

Čas od získání do zpracování: 1 d při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C:
Stabilita při 4 - 8 °C: 1 t
Stabilita při -20 °C: 4 t
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová:

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 1,3 3,1