Prostatický specifický antigen

Definice v NČLP: PSA celkový (S; hmot. konc. [µg/l] LEIA)

Jednotka: µg/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka se separačním gelem, žlutý uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 20 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Odběr nejdříve 48 hodin po každém vyšetření per rectum nebo po masáži prostaty a nejdříve 2 týdny po biopsii prostaty.
Stanovení lze provádět i v plazmě (Li-heparin, EDTA).

Čas od získání do zpracování: 1 d při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C:
Stabilita při 4 - 8 °C: 5 d
Stabilita při -20 °C: 0,5 r
Poznámka ke stabilitě:
Nepoužívat opakované rozmrazení a zamrazení vzorku.
Dostupnost pro STATIM:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová:

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 40R <1,4
40R 50R <2
50R 60R <3,1
60R 70R <4,1
70R 99R+ <4,4