Choriogonadotropin

Definice v NČLP: hCG (S; arb. látková konc. [U/l] LEIA)

Jednotka: U/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka se separačním gelem, žlutý uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 10 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Stanovení lze provádět i v plazmě (Li-heparin, EDTA).
Transport krve do laboratoře v den odběru.

Čas od získání do zpracování: 2 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C: 8 h
Stabilita při 4 - 8 °C: 3 d
Stabilita při -20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Při delším skladování při - 20°C je možné vzorky i několikrát mrazit.
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 0,5 5