Thyroxin volný

Definice v NČLP: T4 volný (S; látková konc. [pmol/l] LEIA)

Jednotka: pmol/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka se separačním gelem, žlutý uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 15 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Stanovení lze provádět i v plazmě (Li-heparin).
Transport krve do laboratoře do 6 hodin od odběru.

Čas od získání do zpracování: 6 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:
Separaci séra nebo plazmy provést do 6 hodin od odběru žilní krve.

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C:
Stabilita při 4 - 8 °C: 1 t
Stabilita při -20 °C: 30 d
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká odděleného séra nebo plazmy. Při delším uchovávání je nutno skladovat zamrazené vzorky v alikvotech, aby se zamezilo opakovanému rozmrazování a zmrazování.
Dostupnost pro STATIM:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová:

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 12 22