Digoxin

Definice v NČLP: Digoxin (S; látková konc. [nmol/l] LIA)

Jednotka: nmol/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka se separačním gelem, žlutý uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 10 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Odběr nejméně za 6, lépe za 8 - 24 hodin po aplikaci nebo před podáním další dávky, steady state je dosažen nejdříve 5 dnů po zahájení aplikace.
Lze použít Li-heparin nebo EDTA plazmu.

Čas od získání do zpracování: 2 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C:
Stabilita při 4 - 8 °C: 2 d
Stabilita při -20 °C: 0,5 r
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 1,15 2,56