Fibrinogen

Definice v NČLP: Fibrinogen (P; hmot. konc. [g/l] koagulace (opticky))

Jednotka: g/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka s přídavkem citrátu, modrý uzávěr

Odebírané množství: 2,7 ml

Množství pro analýzu: 200 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady.

Čas od získání do zpracování: 1 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Stabilita při -20 °C:
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 1,8 3,5