Parathormon

Definice v NČLP: Parathyrin intaktní (S; látková konc. [pmol/l] *)

Jednotka: pmol/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do:

Odebírané množství:

Množství pro analýzu: (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:

Čas od získání do zpracování:

Předanalytická úprava vzorku:

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C: 24 h
Stabilita při 4 - 8 °C: 48 h
Stabilita při -20 °C:
Poznámka ke stabilitě:
Opakované zamrazování a rozmrazování je nevhodné. Nelze použít vzorky stabilizované azidem.
Dostupnost pro STATIM:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Poznámka k dostupnosti:
Zpracováváme pondělí až pátek do 11 hodin
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová:

Referenční meze: