Ferritin

Definice v NČLP: Feritin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Jednotka: µg/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka se separačním gelem, žlutý uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 10 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Stanovení lze provádět i v plazmě, použijte odběrový systém s Li-heparinem (zelený uzávěr).
Transport krve do laboratoře v den odběru.

Čas od získání do zpracování: 2 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:
Vzorky s koncentrací vyšší než nejvyšší kalibrátor je nutno ředit nulovým kalibrátorem. Lze analyzovat hemolytické i ikterické vzorky. U vzorků vyšších než 25000 µg/l by se mohl projevit "hook effect".

Pokyny k transportu do laboratoře:
Transport krve v den odběru.

Stabilita při 20 - 25 °C:
Stabilita při 4 - 8 °C: 1 t
Stabilita při -20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Je možné opakované zmrazování a rozmrazování vzorků.
Dostupnost pro STATIM:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová:

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 2M 150 450
2M 3M 80 500
3M 15R 20 200
15R 50R 13 150
15R 99R+ 30 400
50R 99R+ 30 400