Urea

Definice v NČLP: Urea (S; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Jednotka: mmol/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka se separačním gelem, žlutý uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 2 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Obvykle odběr žilní krve, vzhledem ke stabilitě nejsou nutná zvláštní opatření, vysokoproteinová dieta před odběrem není vhodná.
V případě urgentního požadavku možno odebrat do zkumavky s přídavkem Li-heparinu (zelený uzávěr).

Čas od získání do zpracování: 2 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:
Separace séra za běžných podmínek.

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C: 1 t
Stabilita při 4 - 8 °C: 1 t
Stabilita při -20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 4T 1,7 5
4T 1R 1,4 5,4
1R 15R 1,8 6,7
15R 99R+ 2 6,7
15R 99R+ 2,8 8