Kyselina močová

Definice v NČLP: Urát (S; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

Jednotka: µmol/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka se separačním gelem, žlutý uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 3 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Možno stanovit v plazmě (Li-heparin, zelený uzávěr).

Čas od získání do zpracování: 2 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C:
Stabilita při 4 - 8 °C: 5 d
Stabilita při -20 °C: 0,5 r
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 4T 200 400
4T 1R 200 400
1R 15R 200 400
15R 99R+ 143 340
15R 99R+ 202 417