Kyselina močová - odpad

Definice v NČLP: Urát (dU; látkový tok [mmol/d] abs. spektrofotometrie)

Jednotka: mmol/d

Odebíraný materiál: U

Odběr do: Plast bez úpravy

Odebírané množství: 10 ml

Množství pro analýzu: 3 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad.

Čas od získání do zpracování:

Předanalytická úprava vzorku:
Laboratoř musí před analýzou provést alkalizaci moče na hodnotu pH vyšší než 8.0, aby nedošlo k vysrážení solí kyseliny močové. Alternativně lze alkalizaci provést pomocí 15 ml roztoku 5 mol/l NaOH, který se předem přidá do sběrné nádoby. Nádobu je nutno výrazně označit: Pozor, obsahuje hydroxid sodný! Žíravina! Vyloučené množství závisí na obsahu purinů v dietě, nemocný by měl proto zaznamenat jídelníček v době sběru moče.

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C: 4 d
Stabilita při 4 - 8 °C:
Stabilita při -20 °C:
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 1,2 5,9