Troponin T hs

Definice v NČLP: Troponin T (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Jednotka: µg/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka s gelem, Li-heparin, zelený uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 50 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Zabránit hemolýze.

Čas od získání do zpracování: 2 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C:
Stabilita při 4 - 8 °C: 24 h
Stabilita při -20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ <0,013