Vazebná kapacita železa

Definice v NČLP: Vazebná kapacita Fe (S; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofot. e.p.)

Jednotka: µmol/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka se separačním gelem, žlutý uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 30 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Viz železo v séru

Čas od získání do zpracování: 2 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C: 4 d
Stabilita při 4 - 8 °C: 1 t
Stabilita při -20 °C:
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM:
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová:

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
10R 99R+ 44,8 71,6