Celková bílkovina

Definice v NČLP: Protein celkový (S; hmot. konc. [g/l] abs. spektrofotometrie)

Jednotka: g/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka se separačním gelem, žlutý uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 2 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Zabránit hemolýze a venostáze.
V případě urgentního požadavku možno odebrat do zkumavky s přídavkem Li-heparinu (zelený uzávěr) - v případě použití plazmy je nutné počítat se zvýšením hodnoty o cca 2 - 4 g/l oproti stanovení ze séra.

Čas od získání do zpracování: 2 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C:
Stabilita při 4 - 8 °C: 4 t
Stabilita při -20 °C: 0,5 r
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 14D 46 70
14D 6M 44 76
6M 1R 51 73
1R 3R 56 75
3R 15R 60 80
15R 99R+ 64 83