Celková bílkovina - odpad

Definice v NČLP: Protein celkový (dU; hmot. tok [g/d] abs. spektrofotometrie)

Jednotka: g/d

Odebíraný materiál: U

Odběr do: Plast bez úpravy

Odebírané množství: 10 ml

Množství pro analýzu: 10 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Sběr moče bez konzervačních látek. Během sběru uchovávat při +4 až +8 °C.

Čas od získání do zpracování:

Předanalytická úprava vzorku:
Před analýzou centrifugovat.

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C: 1 d
Stabilita při 4 - 8 °C: 1 t
Stabilita při -20 °C: 4 t
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 12R <0,07
12R 15R <0,12
15R 99R+ <0,13