Trombocyty

Definice v NČLP: Trombocyty (B; num. konc. [10^9/l] počítání částic (imp.))

Jednotka: 10^9/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA

Odebírané množství:

Množství pro analýzu: (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.

Čas od získání do zpracování: 1 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit.

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C: 5 h
Stabilita při 4 - 8 °C:
Stabilita při -20 °C:
Poznámka ke stabilitě:
Při skladování v chladu může docházet ke shlukování až k agregaci trombocytů.
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Referenční meze:
Pokud je hodnota trombocytů méně než 100, provádí se kontrolní odběr do zkumavky s citrátem sodným (Vacutainer) nebo do zkumavky EXACT (Sarstedt)