Fosfor - odpad

Definice v NČLP: P (dU; látkový tok [mmol/d] abs. spektrofotometrie)

Jednotka: mmol/d

Odebíraný materiál: U

Odběr do: Plast bez úpravy

Odebírané množství: 10 ml

Množství pro analýzu: 2,5 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad.

Čas od získání do zpracování:

Předanalytická úprava vzorku:
Laboratoř musí před analýzou provést okyselení moče pomocí 6 mol/l HCl na pH nižší než 2,0, aby nedošlo k vysrážení fosfátových solí.

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C:
Stabilita při 4 - 8 °C: 0,5 r
Stabilita při -20 °C:
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
3M 6M 5 12
6M 1R 5 20
1R 15R 10 30
15R 99R+ 13 42