Osmolalita v moči

Definice v NČLP: Osmolalita (U; molalita [mmol/kg] osmometrie)

Jednotka: mmol/kg

Odebíraný materiál: U

Odběr do: Plast bez úpravy

Odebírané množství: 10 ml

Množství pro analýzu: 200 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Stanovuje se v moči sbírané obvykle za 24 hodin, při bilančním sledování i za kratší časové úseky. V nesbírané moči lze stanovit frakční exkreci osmolální.

Čas od získání do zpracování:

Předanalytická úprava vzorku:

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C: 1 t
Stabilita při 4 - 8 °C: 4 t
Stabilita při -20 °C:
Poznámka ke stabilitě:
Nemrazit.
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 6M 50 550
6M 1R 50 1160
1R 19R 50 1100
19R 30R 50 1028
30R 40R 50 970
40R 50R 50 912
50R 60R 50 854
60R 99R+ 50 796