Osmolalita

Definice v NČLP: Osmolalita (S; molalita [mmol/kg] osmometrie)

Jednotka: mmol/kg

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka se separačním gelem, žlutý uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 200 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Osmolalitu lze stanovit v plazmě, odběr do zkumavky s přídavkem Li-heparinu (zelený uzávěr).

Čas od získání do zpracování: 2 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C: 4 h
Stabilita při 4 - 8 °C: 2 d
Stabilita při -20 °C:
Poznámka ke stabilitě:
Nemrazit.
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 60R 275 295
60R 99R+ 280 300