Sodík

Definice v NČLP: Na (S; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)

Jednotka: mmol/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy

Odebírané množství: 3 ml

Množství pro analýzu: (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Je možný odběr do zkumavky s heparinátem lithným nebo amonným.

Čas od získání do zpracování: 4 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C: 8 h
Stabilita při 4 - 8 °C: 2 t
Stabilita při -20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 4T 131 144
4T 1R 132 142
1R 15R 135 143
15R 90R 135 145
90R 99R+ 132 146