Hořčík

Definice v NČLP: Mg (S; látková konc. [mmol/l] *)

Jednotka: mmol/l

Odebíraný materiál: B(v)

Odběr do: Zkumavka se separačním gelem, žlutý uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 2 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Zabránit hemolýze, výsledky vyšetření u hemolytických vzorků laboratoř nevydá.
V případě urgentního požadavku možno odebrat do zkumavky s přídavkem Li-heparinu (zelený uzávěr).

Čas od získání do zpracování: 1 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:
Centrifugaci a separaci provést do 30 minut.

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C: 1 t
Stabilita při 4 - 8 °C: 1 t
Stabilita při -20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 4T 0,62 0,91
4T 6R 0,7 0,95
6R 12R 0,7 0,86
12R 20R 0,7 0,91
20R 60R 0,66 1,07
60R 90R 0,66 0,99
90R 99R+ 0,7 0,95