Hořčík - odpad

Definice v NČLP: Mg (dU; látkový tok [mmol/d] *)

Jednotka: mmol/d

Odebíraný materiál: U

Odběr do: Plast bez úpravy

Odebírané množství: 10 ml

Množství pro analýzu: 2 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad.

Čas od získání do zpracování:

Předanalytická úprava vzorku:
Okyselit HCl na pH 1 k zabránění precipitace solí hořčíku.

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C: 3 d
Stabilita při 4 - 8 °C: 3 d
Stabilita při -20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM:
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: Do 6 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Odezva statimová:

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1R 15R 1,2 6
15R 99R+ 3 5