Laktátdehydrogenáza

Definice v NČLP: LD (S; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

Jednotka: µkat/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka se separačním gelem, žlutý uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 4 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Zabránit hemolýze, významně ovlivňuje výsledky. Výsledky stanovení z hemolytického séra laboratoř nevydá.

Čas od získání do zpracování: 2 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C: 1 t
Stabilita při 4 - 8 °C: 4 d
Stabilita při -20 °C: 6 t
Poznámka ke stabilitě:
Při -80 °C lze skladovat po dobu 6 měsíců.
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 4T 2,42 12,78
0D 4T 2,08 12,27
4T 1R 3,17 7,01
4T 1R 2,83 7,52
1R 3R 2,75 6,6
1R 3R 2,58 5,76
3R 6R 2,25 5,76
3R 6R 2,58 5,76
6R 9R 2,33 4,68
6R 9R 2,42 5,01
9R 12R 2 4,34
9R 12R 2 5,43
12R 15R 1,67 4,59
12R 15R 2 4,84
15R 18R 2,25 3,55
15R 18R 1,75 3,92
18R 99R+ 2,25 3,75
18R 99R+ 2,25 3,75