Laktát

Definice v NČLP: Laktát (B; látková konc. [mmol/l] *)

Jednotka: mmol/l

Odebíraný materiál: B(kap.)

Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin

Odebírané množství: 140 µl

Množství pro analýzu: 140 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Odběr jako na ABR - kapilára

Čas od získání do zpracování: 15 min při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Stabilita při -20 °C:
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře
Odezva statimová: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 0,5 1,6