Draslík

Definice v NČLP: K (S; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)

Jednotka: mmol/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka se separačním gelem, žlutý uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 15 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Zabránit hemolýze, značné ovlivnění výsledku.

Čas od získání do zpracování: 2 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:
Výsledky vyšetření u hemolytických vzorků laboratoř nevydává.
V případě urgentního požadavku možno odebrat do zkumavky s přídavkem Li-heparinu (zelený uzávěr).

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C: 2 t
Stabilita při 4 - 8 °C: 2 t
Stabilita při -20 °C:
Poznámka ke stabilitě:
Údaje platné pro odseparované sérum, při - 70 °C stabilita 5 let.
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 4T 4,7 6,5
4T 1R 4,3 6,2
1R 15R 3,8 5,3
15R 99R+ 3,8 5,3