Imunoglobulin M

Definice v NČLP: IgM celkový (S; hmot. konc. [g/l] imunoturbidimetrie)

Jednotka: g/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka se separačním gelem, žlutý uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 13 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:

Čas od získání do zpracování: 2 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C: 8 t
Stabilita při 4 - 8 °C: 16 t
Stabilita při -20 °C: 0,5 r
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM:
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová:

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 1R 0 1,45
1R 4R 0,19 1,46
4R 6R 0,24 2,1
6R 10R 0,31 2,08
10R 12R 0,31 1,79
12R 14R 0,35 2,39
14R 16R 0,15 1,88
16R 19R 0,23 2,59
19R 99R+ 0,41 2,3