Imunoglobulin G

Definice v NČLP: IgG celkový (S; hmot. konc. [g/l] imunoturbidimetrie)

Jednotka: g/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka se separačním gelem, žlutý uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 2 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:

Čas od získání do zpracování: 2 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:
Zabraňte hemolýze, nelze použít silně chylosní sérum.

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C: 16 t
Stabilita při 4 - 8 °C: 32 t
Stabilita při -20 °C: 32 t
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM:
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová:

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 14D 5 17
14D 1M 11D 3,9 13
1M 11D 2M 2,1 7,7
2M 5M 2,4 8,8
5M 1R 3 9
1R 4R 4,53 9,16
4R 6R 5,04 14,74
6R 10R 5,72 14,74
10R 12R 6,98 15,6
12R 14R 7,59 15,49
14R 16R 7,16 17,11
16R 19R 5,49 15,84
19R 99R+ 7 16