Imunoglobulin A

Definice v NČLP: IgA celkový (S; hmot. konc. [g/l] imunoturbidimetrie)

Jednotka: g/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka se separačním gelem, žlutý uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 5 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:

Čas od získání do zpracování: 2 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C: 32 t
Stabilita při 4 - 8 °C: 32 t
Stabilita při -20 °C: 32 t
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM:
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová:

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 1R 0 0,83
1R 4R 0,2 1
4R 6R 0,27 1,95
6R 10R 0,34 3,05
10R 12R 0,53 2,04
12R 14R 0,58 3,58
14R 16R 0,47 2,49
16R 19R 0,61 3,48
19R 99R+ 0,7 4