Cholesterol HDL

Definice v NČLP: Cholesterol HDL (S; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Jednotka: mmol/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka se separačním gelem, žlutý uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 2,5 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Odběr nalačno, vhodná doba lačnění je 12 hodin. Delší použití manžety je nevhodné.

Čas od získání do zpracování: 2 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C:
Stabilita při 4 - 8 °C: 1 t
Stabilita při -20 °C:
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
15R 99R+ 1,2 2,7
15R 99R+ 1 2,1