HBsAg

Definice v NČLP: HBsAg (S; arb. konc. [arb.j.] ELISA)

Jednotka: arb.j.

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka se separačním gelem, žlutý uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 50 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:

Čas od získání do zpracování: 1 d při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:
Vzorek musí být zcentrifugován do 24 hodin. Pokud není možné vyšetření provést do 4 dnů, je nutné sérum stáhnout do samostatné zkumavky s odpovídajícími identifikačními údaji pacienta. Případná hemolýza ztěžuje vyšetření a může deformovat výsledek.

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C:
Stabilita při 4 - 8 °C: 5 d
Stabilita při -20 °C: 12 t
Poznámka ke stabilitě:
Uvedené stability se vztahují na oddělené sérum.
Dostupnost pro STATIM:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová:

Referenční meze: