Železo

Definice v NČLP: Fe (S; látková konc. [µmol/l] AAS)

Jednotka: µmol/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka se separačním gelem, žlutý uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 8,5 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Zabránit hemolýze.
Vzhledem k cirkadiánnímu rytmu odebírejte vždy v ranních hodinách.
Možno odebrat do zkumavky s přídavkem Li-heparinu (zelený uzávěr).
Nelze stanovit z EDTA plazmy.

Čas od získání do zpracování: 1 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:
Oddělit sérum od krevních elementů do 1 hodiny po odběru.

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C: 1 t
Stabilita při 4 - 8 °C: 3 t
Stabilita při -20 °C:
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM:
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová:

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 4T 9 36
4T 10M 4 28
10M 15R 9 22
15R 99R+ 5,8 34,5