C-reaktivní protein

Definice v NČLP: C-reaktivní protein (S; hmot. konc. [mg/l] imunoturbidimetrie)

Jednotka: mg/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka se separačním gelem, žlutý uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 2,5 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Při použití vyšetření k monitorování antibiotické terapie opakujte odběr po 12 - 24 hodinách.
V případě urgentního požadavku možno odebrat do zkumavky s přídavkem Li-heparinu (zelený uzávěr).
Možno stanovit rovněž z EDTA-plazmy.

Čas od získání do zpracování: 2 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C: 11 d
Stabilita při 4 - 8 °C: 8 t
Stabilita při -20 °C: 3 r
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ <5