Kreatinin

Definice v NČLP: Kreatinin (S; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

Jednotka: µmol/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka se separačním gelem, žlutý uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 10 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
V případě urgentního požadavku možno odebrat do zkumavky s přídavkem Li-heparinu (zelený uzávěr).

Čas od získání do zpracování: 2 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C: 1 t
Stabilita při 4 - 8 °C: 1 t
Stabilita při -20 °C: 12 t
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 1M 11D 21 75
1M 11D 1R 15 37
1R 3R 21 36
3R 5R 27 42
5R 7R 28 52
7R 9R 35 53
9R 11R 34 65
11R 13R 46 70
13R 15R 50 77
15R 99R+ 44 80
15R 99R+ 62 106