Filtrace měřená

Definice v NČLP: Clear. kreatininu (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 3)

Jednotka: ml/s

Odebíraný materiál:

Odběr do:

Odebírané množství:

Množství pro analýzu: (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:

Čas od získání do zpracování:

Předanalytická úprava vzorku:

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Stabilita při -20 °C:
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM:
Dostupnost rutinní:
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní:
Odezva statimová:

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 2D 0,083 0,125
2D 7D 0,283 0,333
7D 14D 0,583 0,75
14D 6M 0,583 1,52
6M 1R 1,05 1,52
1R 10R 1 2,2
10R 20R 1,5 2,3
20R 40R 1,3 2,5
40R 50R 1,25 2,2
50R 60R 1,15 2
60R 99R+ 1,1 1,9