Kreatinkináza

Definice v NČLP: CK (S; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

Jednotka: µkat/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka se separačním gelem, žlutý uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 3 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Fyzická zátěž před odběrem je nevhodná.
Neodebírejte po chirurgických výkonech nebo opakovaných intramuskulárních injekcích - falešně zvýšené hodnoty!
V případě urgentního požadavku možno odebrat do zkumavky s přídavkem Li-heparinu (zelený uzávěr).
Zabraňte hemolýze (falešně zvýšené výsledky).

Čas od získání do zpracování: 2 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C: 2 d
Stabilita při 4 - 8 °C: 1 t
Stabilita při -20 °C: 4 t
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 4T 1,26 6,66
4T 1R 0,17 2,44
1R 15R 0,2 2,27
15R 99R+ 0,43 3,21
15R 99R+ 0,65 5,14