Cholinesteráza

Definice v NČLP: CHS (S; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

Jednotka: µkat/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka se separačním gelem, žlutý uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 2 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:

Čas od získání do zpracování: 2 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:
Při podezření na intoxikaci organofosfáty vzorek po odběru transportujte v ledové tříšti.

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C: 6 h
Stabilita při 4 - 8 °C: 1 t
Stabilita při -20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM:
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová:

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 4T 36 83
4T 1R 69 111
1R 15R 66 111
15R 99R+ 80 185