Vápník ionizovaný

Definice v NČLP: Ca ionizované (B; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Jednotka: mmol/l

Odebíraný materiál: B(kap.)

Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin

Odebírané množství: 140 µl

Množství pro analýzu: 140 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Odběr jako na ABR - kapilára

Čas od získání do zpracování: 1 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Stabilita při -20 °C:
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 1M 11D 1 1,5
1M 11D 1R 0,95 1,5
1R 15R 1,22 1,37
15R 99R+ 1,13 1,32