Vápník - odpad

Definice v NČLP: Ca (dU; látkový tok [mmol/d] abs. spektrofot. e.p.)

Jednotka: mmol/d

Odebíraný materiál: U

Odběr do: Plast bez úpravy

Odebírané množství: 10 ml

Množství pro analýzu: 2 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Vhodné je současné stanovení kreatininu pro posouzení správnosti sběru moče.

Čas od získání do zpracování:

Předanalytická úprava vzorku:
Okyselit 6 mol/l HCl na pH =2.

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C: 2 d
Stabilita při 4 - 8 °C: 4 d
Stabilita při -20 °C: 3 t
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 4T 0,5 2,5
4T 15R 1,5 4
15R 99R+ 2,5 8