Alfa-amyláza v moči

Definice v NČLP: AMS (U; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

Jednotka: µkat/l

Odebíraný materiál: U

Odběr do: Plast bez úpravy

Odebírané množství: 10 ml

Množství pro analýzu: 4 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Odběr moče do plastové nádoby určené k tomuto účelu bez konzervačních přísad.

Čas od získání do zpracování: 4 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C: 2 d
Stabilita při 4 - 8 °C: 10 d
Stabilita při -20 °C:
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 0,4 7,5
0D 99R+ 0,3 8,2