Fosfatáza alkalická

Definice v NČLP: ALP (S; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

Jednotka: µkat/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka se separačním gelem, žlutý uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 2,75 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Odebírat na lačno.
V případě urgentního požadavku možno odebrat do zkumavky s přídavkem Li-heparinu (zelený uzávěr).
Nelze použít EDTA plazmu!

Čas od získání do zpracování: 2 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C: 1 t
Stabilita při 4 - 8 °C: 1 t
Stabilita při -20 °C: 8 t
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 4T <7
4T 1R <8,01
1R 10R <6,2
10R 15R <8
15R 99R+ <2,4